CPT: Italia rikkoo palautuskieltoa pakottaessaan siirtolaisia Libyaan

Italia alkoi vuonna 2009 pakottaa Välimereltä Italiaan pyrkiviä siirtolaisia Libyaan. Käytäntö rikkoo palautuskiellon periaatetta, joka sitoo Italiaa ja sen viranomaisia myös niiden toimiessa valtion rajojen ulkopuolella, sanoo Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea CPT Italiaa koskevassa raportissaan.

Italia alkoi viime vuonna ottaa merellä kiinni venesiirtolaisia, jotka lähestyvät maan eteläistä merirajaa, ja tämän jälkeen palauttaa heitä Libyaan ja eräisiin muihin ei-eurooppalaisiin maihin kahdenvälisten palautussopimusten nojalla. Käytäntö on saanut nimen ”push-back policy”. Merellä kiinni otettujen siirtolaisten kohtelu sekä Italian että Libyan viranomaisten käsissä huolestuttaa CPT:tä.

Kidutuksen vastainen komitea CPT (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) toteaa huhtikuun lopussa 2010 julkaistussa raportissaan, että palautuskiellon periaate sitoo Italian viranomaisia, harjoittivatpa ne toimivaltaansa missä tahansa. Palautuskiellon periaatteesta on siis pidettävä kiinni myös toimittaessa omien aluevesien ulkopuolella, esimerkiksi rajavalvonnassa tai meripelastuksessa.

Kidutuksen vastainen komitea on Euroopan neuvoston alaisuudessa toimiva elin, joka valvoo vapautensa menettäneiden oikeuksia ja kohtelua Euroopan neuvoston jäsenmaissa.

CPT tutki Italian vuoden 2009 touko-kesäkuun aikana tekemiä operaatioita. Tarkoituksena oli selvittää, miten operaatioissa toteutui palautuskiellon loukkaamattomuus eli se, ettei ketään palauteta maahan, jossa tämä voisi joutua kidutetuksi, epäinhimillisesti kohdelluksi tai vakavan oikeudenloukkauksen kohteeksi. CPT selvitti myös sitä, miten italialaisviranomaiset olivat kohdelleet siirtolaisia operaatioiden aikana, erityisesti vapauden riiston kohteena.

Komitea korostaa, että mahdollisuus turvapaikkahakemuksen jättämiseen on aina turvattava. Tätä velvoitetta Italian viranomaiset rikkoivat operaatioissaan. Raportin mukaan Libya ei ole turvallinen maa. Sen ihmisoikeusmaine on erittäin huono ja esimerkiksi Human Rights Watch on raportoinut säilöön otettujen siirtolaisten väkivaltaisesta kohtelusta. Libya ei ole allekirjoittanut Geneven pakolaissopimusta eikä turvapaikkahakemuksen tekeminen maassa onnistu. Oikeudenloukkausten lisäksi säilöön otetuilla on riski tulla ketjupalautetuiksi Libyasta kolmansiin maihin vaarallisiin olosuhteisiin.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan osa Libyaan pakotetuista henkilöistä oli UNHCR:n rekisteröimiä, josta heillä oli myös asiapaperit. Somalialaisia siirtolaisia pakotettiin kesällä 2009 Libyaan siitä huolimatta, että he ilmoittivat haluavansa hakea turvapaikkaa.

Vastauksessaan CPT:n raporttiin Italian viranomaiset kutsuvat operaatioita ”kansainvälisillä vesillä kiinni otettujen siirtolaisten palauttamiseksi Libyan ja Algerian pyynnöstä” tai etsintä- ja pelastusoperaatioiksi. Viranomaisten mukaan kukaan Italian aluksiin kiinni otetuista siirtolaisista ei sanonut aikovansa hakea turvapaikkaa, ja että aluksissa on englantia ja ranskaa puhuvaa henkilökuntaa neuvomassa mahdollisia turvapaikanhakijoita.

Viranomaiset vakuuttavat, että henkilö siirrettäisiin Italian mantereelle, mikäli hän ilmaisisi halunsa hakea turvapaikkaa. Italia vetoaa myös siihen, että Libyaa sitovat kansainvälisissä sopimuksissa mainitut ihmisoikeusnormit ja että se on ratifioinut Afrikan maiden järjestö OAU:n pakolaissopimuksen. Italialaisviranomaisten mukaan UNHCR:lla on Libyassa toimisto, jonka puoleen suojelua tarvitsevat siirtolaiset voivat kääntyä.

Teksti: Sanna Rummakko

Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and Punishment
28.4.2010