Tule työpajaan kirjoittamaan kehityksestä ja siirtolaisuudesta

Järjestämme loka-marraskuussa 2015 Helsingissä kaksi työpajapäivää maahanmuuttajataustaisille kirjoittajille, jotka haluávat kirjoittaa journalistisia tekstejä kehityksestä, kehityspolitiikasta, siirtolaisuudesta ja ihmisoikeuksista.

JubanOpiskelijatKoulustaKotiinPieni

Työpajapäivät järjestetään lauantaisin 17.10 ja 21.11 Ullanlinnassa Helsingissä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset hankkeen koordinaattorille sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi, p.045 312 7593.

OHJELMA

OSALLISTUJAN ENNAKKOTEHTÄVÄ: Kehitä yksi oma juttuidea liittyen kehitykseen, siirtolaisuuteen tai kehityspolitiikkaan, josta haluat kirjoittaa. Tee muistiinpanot ja ota ne mukaan 1.työpajaan, jossa voit esitellä ideasi koko ryhmälle

Workshop 1 la 17.10.2015, paikka: Suomen lähetysseura, Wrede-Sali, Tähtitorninkatu 18

10:00 Hankkeen ja osallistujien esittely

11:00 Kehityspoliittisen journalismin kenttä Suomessa  / toimittaja Maippi Tapanainen

Keskustelua

12:00 Lounastauko

13:00 Eri juttutyypit ja jutun rakenne / toimittaja Eeva Suhonen

13:45 Miten teen kiinnostavaa kehityspoliittista journalismia / Toimittajat Eeva Suhonen ja Evans Wafula

Keskustelua

Osallistujien omien juttuideoiden läpikäyminen

OSALLISTUJIEN ETÄTEHTÄVÄT: Lähetä oman juttusi 1.versio 31.10 mennessä osoitteeseen sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi. Käymme tekstiäsi läpi ja annamme palautetta 7.11 mennessä. Tämän jälkeen voit kehittää juttuasi eteenpäin ja lähettää korjatun version 20.11. mennessä koordinaattorille.

Workshop 2 la 21.11, paikka: Suomen lähetysseura, Wrede-Sali, Tähtitorninkatu

10:00 Aktivistijournalismi / freelancer-toimittaja Marian Abdulkarim

11:00 Työskentely konfliktialueilla ja konfliktista toipuvilla alueilla /Evans Wafula

12:00 Lounastauko

13:00 Miten myydä jutunaiheita ja juttuja  / Eeva Suhonen, Evans Wafula

  • mihin kaikkialle juttuja voi tarjota ja millainen tarjouksen tulisi olla?
  • miten luoda omaa nimeä kirjoittajana?
  • apurahojen hakeminen?
  • yhteistyökumppanien kanssa toimiminen , sosiaalisen median hyödyntäminen journalismissa

15:00 Osallistujien kirjoittamien tekstien läpikäymistä, kommentointia ja kehittelyä eteenpäin yhdessä

Ihmisiä muuttoliikkeessä –project 2015

WRITING ABOUT DEVELOPMENT AND MIGRATION – workshops for diaspora writers

Preliminary task for participants (ennakkotehtävä): Prepare one story idea of your own related to development and/or migration and make notes. Take them with you to the workshop so that you can introduce your story idea to the other participants.

Workshop 1 la 17.10.2015, location: Suomen lähetysseura, Wrede-Sali, Tähtitorninkatu 18, Helsinki

10:00 Introducing the project and the programme of the day

11:00 The field of development journalism in Finland   / journalist Maippi Tapanainen

Discussion

12:00 Lunch break (at location)

13:00 Various types of journalistic stories and the structure of the story  / journalist Eeva Suhonen

13:45 How to produce interesting journalism on development / Journalists Eeva Suhonen & Evans Wafula

15:00 Working in countries in conflict or transition

Discussion

Going through the story ideas of the participants (see preliminary task)

16:30 The end of workshop one

HOMEWORK FOR PARTICIPANTS (etätehtävä) : By 31.10 Send the first version of your story  to:  sanna.rummakko@pakolaisneuvonta.fi. By 7.11 We will read and give feedback to you personally. After that you can develop your story further and send the revised version to the coordinator by 20.11.

Workshop 2 la 21.11, paikka: Suomen lähetysseura, Wrede-Sali, Tähtitorninkatu

10:00 Activist as journalist / activist and freelancer journalist Marian Abdulkarim

11.00 Working in conflict areas and recovering post-conflict areas / Evans Wafula

12:00 Lunch break / informal discussions about stories

13:00 How to sell story ideas and stories   / Eeva Suhonen, Evans Wafula

14:00 Feedback on the texts written by the participants, selling points and publishing the stories

16:00 The end of workshop 2