Pakolaisuuden monet syyt

Pakolaisuuden monet syyt on yleinen johdatus pakolaisuuteen ja syihin ilmiön taustalla. Esitystä voi käyttää johdattamaan sivuston muihin
oppimateriaalikokonaisuuksiin tai pakolaisuutta käsittelevän oppitunnin aluksi.

Oppimateriaali on suunniteltu vastaamaan lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitetta syventää opiskelijoiden tietoutta ihmisoikeuksista ja demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista.

Materiaali koostuu teemaan johdattavasta powerpoint-esityksestä.

Pakolaisuuden monet syyt from Ihmisia_muuttoliikkeessa.

Kuva: UNHCR