Paperittomat siirtolaiset: näkökulma yhteiskuntaetiikkaan ja ihmisoikeuksiin Suomessa

Oppimateriaali tarjoaa lähestymistavan käsitellä yhteiskuntaetiikkaa ja ihmisoikeuksia sekä niiden luonnetta ja toteutumista Suomessa. Teemaa lähestytään paperittomien siirtolaisten esimerkin avulla. Paketti tarjoaa materiaalia oppitunnille, jossa voidaan konkreettisen esimerkin ja yhteiskunnallisen debatin avulla syventää oppilaiden ymmärrystä ihmisoikeuksista, yhteiskuntaetiikasta, argumentoinnista sekä harjoittaa medialukutaitoa.

Tämä oppimateriaali tarjoaa lähestymistavan käsitellä yhteiskuntaetiikkaa ja ihmisoikeuksia sekä niiden luonnetta ja toteutumista Suomessa. Teemaa lähestytään paperittomien siirtolaisten esimerkin avulla. Näin ollen paketti tarjoaa materiaalia oppitunnille, jossa voidaan konkreettisen esimerkin ja yhteiskunnallisen debatin avulla syventää oppilaiden ymmärrystä ihmisoikeuksista, yhteiskuntaetiikasta, argumentoinnista sekä harjoittaa medialukutaitoa.

Materiaalia voi käyttää hyväksi oppitunneilla, joiden tavoitteena on

1) syventää oppilaiden ymmärrystä ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta eri ihmisryhmien kohdalla Suomessa

2) tarjota tietoa paperittomista siirtolaisista, paperittomuuden syistä, sekä paperittomien haavoittuvuudesta yhteiskunnassa

3) syventää medialukutaitoa tutustumalla yhteiskunnalliseen debattiin lehtileikkeiden avulla

4) oppia argumentoimaan ihmisoikeuskysymyksistä eri näkökulmista ja hyödyntäen taustamateriaalia

Materiaali on suunniteltu tukemaan lukion opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä seuraavissa kokonaisuuksissa:

Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)

Filosofinen etiikka (FI2)

Yhteiskuntafilosofia (FI4)

Yhteiskuntatieto (YH1)

Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)

Lataa taustamateriaali ja tehtävät täältä.

Lataa materiaaliin kuuluvat lehtileikkeet täältä.

Kuva: UNHCR