Pitkä matka turvaan

Pitkä matka turvaan -oppimateriaalin harjoitteiden kautta samaistutaan turvapaikanhakijan kohtaamiin ongelmiin pakomatkalla sekä vastaanottavassa maassa ja hahmotetaan kartan avulla maailman kriisialueita ja muuttoreittien kulkua.

Oppimateriaali on suunniteltu vastaamaan lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitetta syventää opiskelijoiden tietoutta ihmisoikeuksista ja demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista.

Oppimateriaalia voidaan soveltaa seuraaviin kursseihin: maantieto GE3; GE5, historia ja yhteiskuntaoppi HI4; HI6; YH1, uskonto ja elämänkatsomustieto UE3; UE4; ET1; ET3, filosofia FI2; FI4, äidinkieli ÄI5 ja kuvaamataito KU1 (sarjakuvaversiona).

Sisältökokonaisuuden tavoite:

1.    Ymmärtää turvapaikanhakijoiden kohtaamia vaikeuksia pakomatkalla ja turvaan  päästyään.
2.    Hahmottaa kartalla maailman kriisialueiden sijaintia sekä muuttoreittien kulkua.

Kokonaisuuden kesto:

Tämä tuntisuunnitelma on suunniteltu yhden 75 minuutin oppitunnin pituiseksi. Vaihtoehtoisesti, jos aihetta halutaan käsitellä laajemmin sarjakuvan piirtämisen kautta, aiheen ja oppimateriaalin käsittelyyn voi käyttää kaksi 75 minuutin oppituntia.

Materiaali:

Aihetta lähestytään kahden henkilön tarinoiden kautta sekä maailman kartan kanssa työskennellen.

Käytössä on 4 artikkelia:
1. Ashraf Sahil: Elämä voi kääntyä ylösalaisin (matkasta)
2. Ashraf Sahil: Jokainen haluaa tulla tunnetuksi hyvistä saavutuksista (Suomesta)
3. Islam Tumsoev: Viranomaisten ystävällisyys järkytti (matkasta)
4. Islam Tumsoev: Koti salaisessa osoitteessa (Suomesta)
5. Maailmankartta, ilman valtioiden nimiä täällä.

Tämän lisäksi oppilaat tarvitsevat käyttöönsä kartan esimerkiksi oppikirjasta. Jos maiden sijaintia on tarve tarkistaa.

Opettajan ohjeet ja lisävinkkejä oppintuntiin täältä.

Oppitunnin rakenne:

1. Ryhmiin jakautuminen ja materiaalin jako
Opettaja jakaa parit ja kullekin parille artikkelin: Ashraf Sahilin elämää käsittelevän artikkelin 1. tai 2. tai Islam Tumsoevin elämää käsittelevän artikkelin 3. tai 4. luettavikseen.

2. Artikkelin lukeminen
Parit lukevat heille osoitetun artikkelin.

3. Tehtävät artikkelien perusteella

Artikkelit 1. tai 3. lukeneet tekevät seuraavat tehtävät:

1.    Mitä kautta henkilön matkareitti on kulkenut nykyiselle asuinpaikalle Suomeen?
Piirrä maailmankarttaan henkilön matkareitti.
2.    Kuinka pitkään matka kotimaasta Suomeen kesti? Merkitse piirtämääsi reittikarttaan saatavilla olevat vuosiluvut, milloin muutto seuraavaan paikkaan tapahtui.
3.    Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että matka kulki juuri tätä reittiä?
4.    Onko henkilö nyt turvassa? Entä hänen perheensä?

Artikkelit 2. ja 4. lukeneet tekevät seuraavat tehtävät:

5.     Tee piirtäen ja kirjoittaen käsitekartta, joka avaa päähenkilön käsitystä kodista. Voit pohtia käsitekartalla seuraavia kysymyksiä:
6.    Missä henkilön koti on?
7.    Keitä henkilöitä kotiin liittyy?
8.    Minkälaisia haaveita ja toiveita henkilöllä on kotiin liittyen?
9.    Mitä lähtömaa merkitsee nykyään henkilölle?

4. Loppukeskustelu

1.    Vastasivatko tarinat aiempia käsityksiä pakolaisuudesta? Oliko tarinoissa jotain yllättävää tai järkyttävää?
2.    Mikälaisia tunteita tarinat ja niistä laaditut esitykset herättivät?
3.    Muuttiko työskentely käsityksiänne pakolaisuudesta ja maahanmuutosta?
4.    Mitä haasteita ja hyötyjä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto tuo Suomelle?

 

Kuva: UNHCR

Anna palautetta oppimateriaalista palaute at pakolaisneuvonta.fi