Turvapaikanhakijat veivät Italian joukkokäännytykset

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin käsittelee parhaillaan 23 Somaliasta ja Eritreasta paenneen turvapaikanhakijan Italiaa vastaan nostamaa juttua. Valittajat oli otettu kiinni Välimerellä ja viety väkisin Tripolin säilöönottokeskuksiin Libyaan. Tuomioistuin ratkaisee, voivatko EU-maat vastaisuudessa joukkokäännyttää siirtolaisia ihmisoikeuksia polkeviin kolmansiin maihin.

Siirtolais- ja pakolaisoikeuden asiantuntijat luonnehtivat tapausta erittäin merkittäväksi. Italia on vuoden 2009 kesästä lähtien käännyttänyt alueelleen pyrkiviä siirtolaisia kansainvälisiltä vesiltä Libyaan maiden välisen sopimuksen nojalla.

Myös Espanja ja ajoittain Kreikka ovat tehneet ihmisoikeuksien valvojien tuomitsemia joukkokäännytyksiä, mutta kansainvälinen tuomioistuin arvioi asiaa ensimmäistä kertaa. Tuomioistuin ratkaisee, rikkooko Italian käytäntö Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Valittajia edustava roomalainen lakimies Antonio Giulio Lana katsoo Italian käytännön rikkovan kolmea Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaa. Nämä ovat kidutuksen kielto (artikla 3), ulkomaalaisten joukkokarkotusten kielto (lisäpöytäkirja 4, artikla 4) sekä oikeus tehokkaaseen oikeussuokeinoon (artikla 13).

Lana kertoo, että valittajista osa on Tripolissa vankilassa, osa väliaikaisissa säilöönottokeskuksissa. Lakimiehen mukaan seksuaalinen väkivalta, huono kohtelu ja kidutus ovat Libyan täyteen ahdetuissa vankiloissa ja säilöönottokeskuksissa tavanomaisia.
Valittajia oli alun perin 24 henkilöä, mutta yksi heistä kuoli yrittäessään paeta Italiaan marraskuussa 2009.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tuomioistuimelle toimittamassa lausunnossa todetaan, ettei Libyaan pakotettujen siirtolaisten suojelun tarvetta ole tutkittu ja käytäntö johtaa paitsi Italiaan sitovan palautuskiellon rikkomisen riskiin, myös palautettujen muiden perustavien oikeuksien laiminlyömiseen.

Tapahtuma-aikana noin puolet Italian maaperälle päässeistä luvattomista siirtolaisista on hakenut turvapaikkaa. EU:n tilastojen mukaan noin puolelle heistä myönnetään kansainvälistä suojelua Italiassa. Varsin merkittävällä osalla – vähintään neljänneksellä – Libyaan siirretyistä maahan pyrkijöistä on siis todennäköisesti suojeluperusteet. Vaikka joukkokäännytyksiä harjoittavat Euroopan maat julkisuudessa väittävät pakolaisten osuuden luvattomista siirtolaisista olevan hyvin pieni, niiden omat turvapaikkapäätöstilastot kertovat muuta.

Myös UNHCR katsoo tekemiensä valittajien haastattelujen sekä lähtömaatiedon perusteella, että huomattava osa pakkopalautetuista olisi oikeutettu suojeluperusteiseen oleskelulupaan.

Teksti: Sanna Rummakko

Kuva: UNHCR

Lähteet:
UN High Commissioner for Refugees, Hirsi and Others v. Italy – Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, March 2010

Radio Netherlands Worldwide