Vihan liikuttamat: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaama väkivalta

Maailma on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta toisenlainen kuin valtaväestön näkökulmasta. Elämä maailmankolkassa, jossa
heteroseksuaalisen miehen tai naisen on täysin turvallista elää, voi olla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille hengenvaarallista.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaama viha ja vaino ovat arkipäivää eri puolilla maailmaa. Arvioiden mukaan joka kolmas päivä murhataan yksi sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen. Väkivallan pelko ajaa muuttoliikkeeseen maasta ja maanosasta toiseen.

Keistä on kyse?

Sukupuolivähemmistöjä ovat intersukupuoliset, transsukupuoliset, transvestiitit sekä transgenderit. Intersukupuolisen henkilön fyysiset sukupuoliominaisuudet eivät syntyessä vastaa yksiselitteisesti naisen tai miehen ominaisuuksia. Intersukupuolisuus ei aina ilmene vauvana, vaan se saattaa tulla ilmi vasta murrosiässä tai aikuisena. Transsukupuoliset naiset ovat syntymäsukupuoleltaan miehiä, mutta tuntevat olevansa naisia. Transsukupuoliset miehet puolestaan ovat syntymäsukupuoleltaan naisia, mutta tuntevat olevansa miehiä.

Transsukupuolisilla vallitsee ristiriita fyysisen olemuksen ja sisäisen sukupuolen kokemuksen välillä. Transvestiitit ovat ihmisiä, jotka haluavat toisinaan pukeutua vastakkaiseksi ymmärretyn sukupuolen vaatteisiin. Transgender-termiä käytetään ihmisistä, joilla on kokemus itsestään sekä naisena että miehenä tai jotka kokevat olevansa sukupuoliryhmien välillä tai kokonaan ulkopuolella.

Seksuaalivähemmistöjä ovat lesbot, homot ja biseksuaalit. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöillä on syrjityn asemansa vuoksi paljon yhteistä, mutta niitä ei pidä sekoittaa toisiinsa.

Kun kotikaan ei ole turvallinen

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaama väkivalta on moninaista. Väkivallantekoja yhdistää se, että väkivalta kohdistuu identiteetteihin, jotka eivät ole kulttuurissa hyväksyttyjä. Amnesty International on raportoinut eri puolilta maailmaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamasta vainosta ja väkivallasta. Väkivallan luonne vaihtelee eri maissa riippuen siitä, mikä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema maassa on. Usein väkivallantekijänä on joku läheinen; useille kotikaan ei ole turvallinen, sillä omien perheenjäsenten harjoittama väkivalta on hyvin yleistä. Amnestyn raporteista löytyy esimerkkejä kidutuksesta ja murhista, jotka tapahtuvat sukupuoli- ja seksuaalinormeja rikkoneiden henkilöiden perheenjäsenten toimesta.

Tyypillisimmin väkivaltaa kohdataan kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja kaduilla. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kohtaavat väkivaltaa myös viranomaisten taholta. Raporteissa toistuvat poliisien tekemät pahoinpitelyt ja raiskaukset, jopa murhat. Suhtautuminen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamaan väkivaltaan on välinpitämätöntä ja usein tapauksista vaietaan. Pelko kostosta ja pidättämisestä estää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä puolustamasta oikeuksiaan.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan vihan ja väkivallan taustalla vaikuttaa käsitys heteroseksuaalisuudesta normaalina ja luonnollisena seksuaalisuuden muotona.

Esimerkkejä maista, joissa homoseksuaalisuus on kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla: Iran, Mauritania, Nigeria, Saudi-Arabia, Sudan sekä Jemen

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt määrittyvät heteroseksuaalisuuden ensisijaistavassa järjestyksessä poikkeamiksi. Käsitys heteroseksuaalisuuden luonnollisuudesta kumpuaa usein uskonnollisesta ajattelusta ja kulttuurin opituista malleista, joissa lisääntyminen ymmärretään seksuaalisuuden keskeisimpänä sisältönä.

Yhteisön rangaistukset vallitsevia normeja vastaamattomasta sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistä vaihtelevat eri kulttuureissa. Heteroseksuaalisuuden normatiivinen asema pyritään yhä monissa maissa takaamaan homoseksuaalisuuden kriminalisoinnilla.

Homoseksuaalisuus on rikos yli 70 maassa. Kriminalisoitavaksi määrittyy usein myös selkeiden sukupuolikategorioiden ylittäminen. Esimerkiksi eräissä Argentiinan maakunnissa ristiinpukeutuminen määritellään yleisen säädyllisyyden vastaiseksi ja näin ollen poliisilla on oikeus pidättää henkilö, joka pukeutuu sukupuoltaan vastaamattomalla tavalla.

Rankaisemattomuuden kulttuuri ongelmana

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kriminalisoidun aseman vuoksi heihin kohdistuvan väkivallan tekijät eivät saa rangaistusta teoistaan. Rankaisemattomuus tekee sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä lainsuojattomia. Rankaisemattomuuden kulttuurissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtelu on mielivaltaista, sillä väkivallantekijät eivät joudu vastuuseen teoistaan.

Virallisten tilastojen puuttuminen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin
kohdistuvista väkivallan teoista ja murhista on tehnyt tilanteen kartoittamisen vaikeaksi eikä viharikollisuuden todellisesta laajuudesta ole mahdollista esittää kuin arvailuja. Sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia ajava Transgender Europe -järjestö on tilastoinut vuodesta 2008 lähtien transsukupuolisiin kohdistuvia murhia. Runsaan kolmen vuoden aikana Brasiliassa on raportoitu noin 250 transsukupuolisen murhaa. Tilastoissa Brasiliassa tehtyjen murhien määrät tulevat esiin huomattavasti suurempina kuin muualla maailmassa. Syynä ei ole se, että Brasiliassa murhattaisiin enemmän transsukupuolisia kuin muualla, vaan se, että Brasilia on johtava maa transsukupuolisten murhien tilastoinnissa. TGEU: n tilastot eivät vastaa todellisuutta, sillä suurin osa murhista jää raportoimatta.

Oikeus vihasta vapaaseen elämään

YK: n Ihmisoikeusneuvosto on esittänyt kesäkuussa 2011 vaatimuksen puuttua sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin pohjautuvaan syrjintään ja väkivaltaan. Ihmisoikeusneuvoston taholta on tullut myös vaatimus homoseksuaalisuuden kriminalisointia koskevien lakien kumoamisesta. Homoseksuaalisuuden dekriminalisointi on tärkeä askel eteenpäin. Dekriminalisointi mahdollistaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeusturvan tilanteessa, jossa he ovat joutuneet väkivallan uhreiksi.

Pelkät kriminalisointia koskevat lakimuutokset eivät ole ratkaisu ongelmaan, sillä kriminalisoinnin jättämiä jälkiä ei hetkessä pyyhitä pois. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä syrjivät mekanismit ovat syvällä. Tämä näkyy esimerkiksi Euroopan maissa, joissa kriminalisoinnista on luovuttu vuosia sitten, mutta väkivalta ja syrjintä ovat silti tuttua useille sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön edustajille.

Teksti: Marika Haataja

Lähteet:

Aarnipuu, Tiia (2008). Trans – sukupuolen muunnelmia. Like: Helsinki.

Crimes of Hate, Conspiracy of Silence. Torture and Ill-treatment Based on Sexual Identity. Amnesty International Publications 2001. http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT40/016/2001/en/bb63ae8f-d961-11dd-a057-592cb671dd8b/act400162001en.pdf    (tarkastettu 11.11.2011)

International Service for Human Rights 17.6.2011: ”Historic Decision at the United Nations: Human Rights Council Passes First-Ever Resolution on Sexual Orientation and Gender Identity”  http://www.ishr.ch/council/428-council-not-in-feed/1098-human-rights-council-adopts-landmark-resolution-on-lgbt-rights (tarkastettu 11.11.2011)

Lepola, Outi & Susan Villa (2007) (toim.). Syrjintä Suomessa 2006. Ihmisoikeusliitto ry.

Liminalis. Journal for Sex/Gender Emancipation and Resistance 3/2009: ”Every 3rd Day the Murder of a Trans Person is Reported.”    http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/downloads/TMM/LIM2009-TMM-reportJan2008June2009-en.pdf   (tarkastettu 11.11.2011)

Love, Hate and The Law. Decriminalizing Homosexuality. Amnesty International Publications 2008. http://www.amnesty.org/en/library/info/POL30/003/2008/en    (tarkastettu 11.11.2011)

‘Not an Illness Nor A Crime’. Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People in Turkey Demand Equality. Amnesty International 2011.  http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/001/2011/en (tarkastettu 11.11.2011)

Stonewalled – Still Demanding Respect. Police Abuses Against Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People in the USA. Amnesty International Publications 2006. http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/001/2006/en   (tarkastettu 11.11.2011)

”Transrespect versus Transphobia Worldwide”- tutkimusprojektin tilastoja transsukupuolisiin kohdistuvista murhista: Trans Murder Monitoring Project
http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results.htm  (tarkastettu 11.11.2011)